INFORMACIJA

NIKE WE RUN VILNIUS BĖGIMO RENGINIO TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

NIKE WE RUN VILNIUS bėgimas vyks 2020 m. gegužės 31 d. Vilniaus mieste.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje, skatinti domėjimąsi bėgimu.
 2. Gausinti masinių renginių kiekį Vilniaus mieste. Didinti miesto gyventojų aktyvumą.
 3. Reklamuoti ir skatinti bėgimą kaip sveiką gyvenimo būdą.
 4. Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių bėgikus.

III. DISTANCIJOS

NIKE WE RUN VILNIUS bėgimo dalyviai galės pasirinkti šias distancijas:

 1. 5 km
 2. 10 km
 3. 21,098 km
 4. Vaikų bėgimas 350 m

IV. STARTO VIETA IR LAIKAS

21,098 km ir 10 km startas –2020 m. gegužės 31 d., Katedros aikštėje (Šventaragio g.).

5 km startas –2020 m. gegužės 31 d., Katedros aikštėje (Šventaragio g.).

 

V. LAIKO LIMITAS

 1. 5 km distancija – 45 min.
 2. 10 km distancija – 90 min.
 3. 21,098 km distancija – 180 min.

Varžybų dieną 15.00 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas. Taip pat 15.00 val. bus atidarytos miesto gatvės, ir už bėgikų saugumą bėgimo trasoje organizatoriai nebeatsakys.

VI. DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos anketą, sumokėję dalyvio registracijos mokestį (pagal pasirinktą distanciją) ir pasitikrinę sveikatą bei tai patvirtinę registruodamiesi. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią riziką (taip pat ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) bei įsipareigoja dėl to nereikšti bėgimo organizatoriams jokių pretenzijų.
 2. Bėgikai, atsiimdami dalyvio starto paketą, kurį sudaro: dalyvio numeris su laiko skaičiavimo mikroschema, rūbinės juostelė su numeriu, NIKE marškinėliai (pirmiesiems 6000 užsiregistravusių dalyvių), renginio programa ir kita, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Norint paimti kito dalyvio starto paketą būtina pateikti jo asmens dokumento kopiją.
 3. Kiekvienas užsiregistravęs bėgimo dalyvis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 4. Dalyvauti bėgime gali asmenys: 5 km – visi asmenys; 10 km – visi asmenys.; 21,098 km – tik ne jaunesni kaip 16 metų asmenys.
 5. Asmenys iki 18 metų pateikdami užpildytą bei pasirašytą sutikimo formą patvirtina, kad yra gautas jų tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas dėl jų dalyvavimo renginyje ir/arba viso renginio metu jie bus prižiūrimi tėvų, globėjų arba trenerio, kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.
 6. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.
 7. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje tenka tik dalyviui.

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama.
 1. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti distanciją į trumpesnę, jis turi sumokėti distancijos keitimo mokestį – 5 EUR. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia sumokėti startinio registracijos mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį registracijos startinį mokestį bei distancijos keitimo mokestį – 5 EUR. Distancijos keitimas galimas iki 2020 gegužės 22 d. 24 val.
 1. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti dalyvio informaciją registracijos sąraše ar marškinėlių dydį, jis turi sumokėti informacijos keitimo mokestį – 5 EUR. Keitimas galimas iki 2020 gegužės 22 d. 24 val.
 2. Registracijos duomenų keitimas atliekamas tada, kai dalyvis sumoka už paslaugą ir informuoja organizatorius el. paštu info@werunvilnius.lt, kartu su laišku atsiųsdamas mokėjimo išrašą bei norimus pakeisti duomenis. Įmonės rekvizitai:
VšĮ „Tarptautinis maratonas“
Vytenio 6/23, Vilnius
Įmonės kodas: 300561278
PVM kodas: LT100008891011
A/S: LT307044060005482871 B/K: 70440, AB SEB bankas
 1. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 1. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ar kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 1. Dalyviai varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 1. Renginio metu dalyviams griežtai draudžiama dalyvauti su savo augintiniu. Pastebėjus, tokie dalyviai bus diskvalifikuojami.
 1. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi startuodamas ir finišuodamas užlipti ant kontrolinės laiko juostos, kad būtų užfiksuotas jo laikas. Dalyvių, kurie neužlips startuojant ir finišuojant ant kontrolinės laiko juostos rezultatai nebus fiksuojami ir įtraukti į bėgimo protokolą.
 1. Finišavę dalyviai turi palikti starto/finišo zoną per specialiai numatytus išėjimus. Finišavus griežtai draudžiama vaikščioti per kontrolinę laiko juostą, nes bus anuliuoti rezultatai.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

 1. Bėgimo trasoje bus įrengti atsigaivinimo punktai, kuriuose varžybų dalyviams bus dalinamas vanduo.
 1. Pusės maratono bėgimo trasoje bus pastatyti bio tualetai skirti dalyviams.

IX. BĖGIMO APDOVANOJIMAI

 1. Pirmieji 6000 užsiregistravusių dalyvių dovanų gauna specialius renginio NIKE bėgimo marškinėlius.
 1. Pirmųjų trijų vietų nugalėtojai bus skelbiami absoliučioje moterų ir vyrų kategorijoje NIKE 5 km ir 10 km, bei  21,098 km distancijose.
I VIETA II VIETA III VIETA
5 KM NIKE 500 EUR DOVANŲ ČEKIS NIKE 350 EUR DOVANŲ ČEKIS NIKE 150 EUR DOVANŲ ČEKIS
10 KM NIKE 500EUR DOVANŲ ČEKIS NIKE 350 EUR DOVANŲ ČEKIS NIKE 150 EUR DOVANŲ ČEKIS
21,098 KM 500 EUR PINIGINIS ČEKIS

NIKE 500 EUR DOVANŲ ČEKIS

350 EUR PINIGINIS ČEKIS

NIKE 350 EUR DOVANŲ ČEKIS

150 EUR PINIGINIS ČEKIS

NIKE 150 EUR DOVANŲ ČEKIS

 1. Pirmi 6000 5 km, 10 km ir 21,098 distancijų finišavę dalyviai bus apdovanoti atminimo medaliais.
 2. Vaikų bėgimo mažieji dalyviai bus apdovanoti spacialiais atminimo medaliais ir renginio marškinėliais.
 3. NIKE WE RUN VILNIUS rezultatai sudaromi pagal oficialų varžybų laiką.

X. DALYVIŲ STARTINIS REGISTRACIJOS MOKESTIS

Dalyvių startinis registracijos mokestis pagal distanciją:

  iki 04.30 05.01 – 05.30 05.31
21,098 KM DISTANCIJA 25 EUR 30 EUR 35 EUR
10 KM DISTANCIJA 20 EUR 25 EUR 30 EUR
5 KM DISTANCIJA

*moksleiviams ir studentams

15 EUR

12 EUR*

20 EUR

14 EUR*

25 EUR

17 EUR*

VAIKŲ BĖGIMAS 5 EUR 7 EUR 10 EUR

 

Dalyvių startinis registracijos mokesti yra negrąžinamas.

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Registracija vyksta www.werunvilnius.lt svetainėje. Bėgimui užsiregistruoti galima užpildžius registracijos anketą ir per elektroninę bankininkystę atlikus mokėjimą.

Registracija vyksta:

 • iki gegužės 30 d. 24:00 val. internetu,
 • gegužės 31 d. (renginio dieną) registracija vyks renginio vietoje.
 1. Pirmieji 6000 užsiregistravusių dalyvių gauna specialius renginio NIKE bėgimo marškinėlius. Dalyviui priskiriamas tas bėgimo marškinėlių dydis, kurį jis nurodė registracijos metu. Pasibaigus dalyvio nurodyto dydžio marškinėliams, dalyviui bus priskiriamas kitas esamas dydis.
 1. Dalyvių starto paketai bus dalinami gegužės 26 – 30 d.  dienomis nuo 10 iki 20 val. renginio informacijos centre, Katedros aikštėje. Gegužės 31 d. dalyvių paketai bus dalinami tokia tvarka: 7:30-8:45 val. – 21,098 km ir 10 km dalyviams; 9.30-12.15 val. – 5 km dalyviams; 9.30-11.15 val. – Vaikų bėgimo dalyviams.
 2. Apie numerių atsiėmimą likus savaitei iki bėgimo kiekvieną dalyvį informuosime el. paštu ir SMS žinute.
 3. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir sumokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.
 4. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir SMS žinutes, kurie yra susiję su VšĮ „Tarptautinis maratonas“ organizuojamais renginiais.
 5. Dalyvio krepšelio turinį tikrinti jo atsiėmimo vietoje. Po atsiėmimo, esant krepšelio turinio trūkumui, jo turinys nebepildomas. Dalyvio krepšelis po renginio nebeatiduodamas.

XII. VARŽYBŲ TRASA

Informacija apie varžybų trasą ruošiama

Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti taisykles.