Nuostatai

WE RUN VILNIUS BĖGIMO RENGINIO TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

WE RUN VILNIUS bėgimas vyks 2022 m. gegužės 29 d. Vilniaus mieste.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje, skatinti domėjimąsi bėgimu.
 2. Gausinti masinių renginių kiekį Vilniaus mieste. Didinti miesto gyventojų aktyvumą.
 3. Reklamuoti ir skatinti bėgimą kaip sveiką gyvenimo būdą.
 4. Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių bėgikus.

III. DISTANCIJOS

WE RUN VILNIUS bėgimo dalyviai galės pasirinkti šias distancijas:

 1. 21,098 km
 2. 10 km
 3. 5 km
 4. Vaikų bėgimas*

Visos vaikų distancijoje už registracijas surinktos lėšos bus skirtos Ukrainos vaikais Lietuvoje besirūpinančiam fondui „Ukrainiankids.lt”.

IV. STARTO VIETA IR LAIKAS

Startas Katedros aikštėje (Šventaragio g.)

5KM – 13:45

10 KM – 09:30

21,098 KM – 09:30

VAIKŲ BĖGIMAS:

12:30 – 2-3 m. amžiaus grupė

12:40 –  4-5 m. amžiaus grupė

12:50 – 6-7 m. amžiaus grupė

13:00 – 8-9 m. amžiaus grupė

13:10 – 10-12 m. amžiaus grupė

V. LAIKO LIMITAS

 1. 5 km distancija – 45 min.
 2. 10 km distancija – 90 min.
 3. 21,098 km distancija – 180 min.

Varžybų dieną 15.00 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas. Taip pat 15.00 val. bus atidarytos miesto gatvės, ir už bėgikų saugumą bėgimo trasoje organizatoriai nebeatsakys.

VI. DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos anketą, sumokėję dalyvio registracijos mokestį (pagal pasirinktą distanciją) ir pasitikrinę sveikatą bei tai patvirtinę registruodamiesi. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią riziką (taip pat ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) bei įsipareigoja dėl to nereikšti bėgimo organizatoriams jokių pretenzijų.
 2. Bėgikai, atsiimdami dalyvio starto paketą, kurį sudaro: dalyvio numeris su laiko skaičiavimo mikroschema, rūbinės juostelė su numeriu, renginio programa ir kita, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Norint paimti kito dalyvio starto paketą būtina pateikti jo asmens dokumento kopiją.
 3. Kiekvienas užsiregistravęs bėgimo dalyvis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 4. Dalyvauti bėgime gali asmenys: 5 km – visi asmenys; 10 km – visi asmenys.; 21,098 km – tik ne jaunesni kaip 16 metų asmenys.
 5. Asmenys iki 18 metų pateikdami užpildytą bei pasirašytą sutikimo formą patvirtina, kad yra gautas jų tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas dėl jų dalyvavimo renginyje ir/arba viso renginio metu jie bus prižiūrimi tėvų, globėjų arba trenerio, kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.
 6. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.
 7. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje tenka tik dalyviui.

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama.
 1. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti distanciją į trumpesnę, jis turi sumokėti distancijos keitimo mokestį – 10 EUR. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia sumokėti startinio registracijos mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį registracijos startinį mokestį bei distancijos keitimo mokestį – 10 EUR. Distancijos keitimas galimas iki 2022 gegužės 22 d. 24 val.
 1. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti dalyvio informaciją registracijos sąraše ar marškinėlių dydį, jis turi sumokėti informacijos keitimo mokestį – 10 EUR. Keisti galima tik užsiregistravsio dalyvio duomenis. Keitimas galimas iki 2022 gegužės 22 d. 24 val.
 2. Registracijos duomenų keitimas atliekamas tada, kai dalyvis sumoka už paslaugą ir informuoja organizatorius el. paštu info@werunvilnius.lt, kartu su laišku atsiųsdamas mokėjimo išrašą bei norimus pakeisti duomenis. Įmonės rekvizitai:
VšĮ „Tarptautinis maratonas“
Kedrų g. 3 (301-2 kab.), Vilnius
Įmonės kodas: 300561278
PVM kodas: LT100008891011
A/S: LT307044060005482871
B/K: 70440, AB SEB bankas
 1. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ar kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 1. Dalyviai varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 1. Renginio metu dalyviams griežtai draudžiama dalyvauti su savo augintiniu. Pastebėjus, tokie dalyviai bus diskvalifikuojami.
 1. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje. Dalyviai, kurie bėgs be numerio, bus diskvalifikuojami.
 1. Finišavę dalyviai turi palikti starto/finišo zoną per specialiai numatytus išėjimus. Finišavus griežtai draudžiama vaikščioti per kontrolinę laiko juostą, nes bus anuliuoti rezultatai.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

 1. Bėgimo trasoje bus įrengti atsigaivinimo punktai, kuriuose varžybų dalyviams bus dalinamas vanduo.
 1. Pusės maratono bėgimo trasoje bus pastatyti bio tualetai skirti dalyviams.

IX. BĖGIMO APDOVANOJIMAI

 

Pirmųjų trijų vietų nugalėtojai bus skelbiami absoliučioje moterų ir vyrų kategorijoje  5 km ir 10 km, bei  21,098 km distancijose.

I VIETA

II VIETA

III VIETA

21,098 KM

500 EUR NIKE dovanų kuponas 300 EUR NIKE dovanų kuponas 100 EUR NIKE dovanų kuponas

10 KM

300 EUR NIKE dovanų kuponas

200 EUR NIKE dovanų kuponas

100 EUR NIKE dovanų kuponas

5 KM 200 EUR NIKE dovanų kuponas 100 EUR NIKE dovanų kuponas

50 EUR NIKE dovanų kuponas

X. DALYVIŲ STARTINIS REGISTRACIJOS MOKESTIS

Pirmi 6000 5 km, 10 km ir 21,098 distancijų finišavę dalyviai bus apdovanoti atminimo medaliais.

Vaikų bėgimo mažieji dalyviai bus apdovanoti spacialiais atminimo medaliais.

WE RUN VILNIUS rezultatai sudaromi pagal oficialų varžybų laiką.

 

Dalyvių startinis registracijos mokestis pagal distanciją:

iki 04.29  d. 04.30 – 05.20 d.  05.21 – 05.28 d. 05.29  d.
5 KM 15 EUR 20 EUR 25 EUR 35 EUR
10 KM 19 EUR 25 EUR 30 EUR 40 EUR
21,098 KM 25 EUR 30 EUR 35 EUR 45 EUR
VAIKŲ BĖGIMAS 8  EUR 10  EUR 12 EUR 15 EUR

*Iki 2022.04.29 užsiregistravę 5 km, 10 km ir 21,098 km dalyviai gauna vardinius numerius.

** Registruojantis dalyviai gali įsigyti renginio marškinėlius už papildomą 15 EUR mokestį.

Dalyvių startinis registracijos mokesti yra negrąžinamas.

 

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Registracija vyksta www.werunvilnius.lt svetainėje. Bėgimui užsiregistruoti galima užpildžius registracijos anketą ir per elektroninę bankininkystę atlikus mokėjimą.

Registracija vyksta:

 • iki gegužės 28 d. 24:00 val. internetu,
 • gegužės 29 d. (renginio dieną) registracija vyks renginio vietoje.
 1. Informacija apie dalyvio paketų dalinimą bus tikslinama.
 2. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir sumokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.
 3. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir SMS žinutes, kurie yra susiję su VšĮ „Tarptautinis maratonas“ organizuojamais renginiais.
 4. Dalyvio krepšelio turinį tikrinti jo atsiėmimo vietoje. Po atsiėmimo, esant krepšelio turinio trūkumui, jo turinys nebepildomas. Dalyvio krepšelis po renginio nebeatiduodamas.

XII. VARŽYBŲ TRASA

Informacija apie varžybų trasą rasite čia.

 

XIII. GAUSIAUSIOS ORGANIZACIJOS TAURĖ

Gausiausios organizacijos taurės nugalėtojas bus nustatomas pagal užregistruotą dalyvių skaičių pusės maratono, 10km ir 5km distancijose. Svarbi taisyklė – organizacijos nariai registracijos formoje turi nurodyti tikslų (tą patį) atstovaujamos organizacijos pavadinimą.
Nugalėtojas bus apdovanotas taure renginio dieną 14:30-14:45.

 

XIV. GAUSIAUSIAS BĖGIMO KLUBAS

Gausiausias bėgimo klubas bus nustatomas pagal užregistruotą dalyvių skaičių pusės maratono, 10km ir 5km distancijose. Svarbi taisyklė – bėgimo klubo nariai registracijos formoje turi nurodyti tikslų (tą patį) atstovaujamo klubo pavadinimą.
Nugalėtojas bus apdovanotas 1000 EUR Nike čekiu renginio dieną 14:30-14:45.

 

Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti taisykles.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio formatą atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją.